Đá hạt sản xuất gạch terrazzo, mài granito
0902.237.698 / 0936.162.698