Bột đá ngành sơn, nhựa
0902.237.698 / 0936.162.698